Forskning og statistikk

Forskning og statistikk

Tidsskrift-Bilde

finger som peker på tablet med grafer, illustrasjon

Her finner du en oversikt over ulike tidsskrift, forskningsoppsummeringer og kartleggingsverktøy som kan være nyttig

Barnevernsmonitoren

Aktuelt- Bufdir bibliotek

Aktuelt- FHI

Aktuelt-Forskning-SSB

SSB Institusjoner

Disclaimer

Skulle du finne innhold du mener ikke er rettighetsklarert på en god måte, ber vi deg om å gjøre oss oppmerksom på dette.