9 Innovasjon og infrastruktur

Les om disse NTNU-aktivitetene i lys av FNs bærekraftsmål 9:

Miljø og samfunnsansvar ved NTNU

NTNU skal være et foregangsuniversitet som benytter kunnskap fra forskning for å sikre en gjennomgående miljøforsvarlig virksomhet.

Forskning

Prosjekt
Tittel start slutt
Hug the Streets    

 

Bioøkonomien kommer! Skog, tang, gress og fiskeavfall kan bli til nye verdifulle varer. Forskere spør 1500 norske bedrifter hva de bruker ressursene til i dag, og hva de ser for seg fram til 2030.

– Trøndersk supertare bør bli vår nye oppdrettsart. Oppdrettseventyret til Salmar startet på trøndelagskysten. Nå har forskere funnet ut at havområdene nord-øst for Frøya også er spesielt godt egnet for tareproduksjon.


Utdanning

Studieprogram

9. Innovasjon og infrastruktur

 Innovasjon og infrastruktur 9 Innovasjon
og infrastruktur

Bærekraftsmål 9 har som mål å bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon.