bærekraft_meny

9 Innovasjon og infrastruktur

9 Innovasjon og infrastruktur

Over halvparten av verdens befolkning lever nå i byer. Satsing på infrastruktur, innovasjon og ny teknologi er helt sentralt for at vi skal møte utfordringene dette byr på. For å gi lik tilgang på muligheter må vi gi enda flere mennesker tilgang på eksisterende og nye løsninger.

Les om disse NTNU-aktivitetene i lys av FNs bærekraftsmål 9:


9

Studieprogram

Skrevet om

Bioøkonomien kommer! Skog, tang, gress og fiskeavfall kan bli til nye verdifulle varer. Forskere spør 1500 norske bedrifter hva de bruker ressursene til i dag, og hva de ser for seg fram til 2030.

– Trøndersk supertare bør bli vår nye oppdrettsart. Oppdrettseventyret til Salmar startet på trøndelagskysten. Nå har forskere funnet ut at havområdene nord-øst for Frøya også er spesielt godt egnet for tareproduksjon.

Miljø og samfunnsansvar ved NTNU

Miljø og samfunnsansvar ved NTNU

NTNU skal være et foregangsuniversitet som benytter kunnskap fra forskning for å sikre en gjennomgående miljøforsvarlig virksomhet.

9. Innovasjon og infrastruktur

  Innovasjon og infrastruktur 9 Innovasjon
og infrastruktur

Bærekraftsmål 9 har som mål å bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon.