9 Innovasjon og infrastruktur

Over halvparten av verdens befolkning lever nå i byer. Satsing på infrastruktur, innovasjon og ny teknologi er helt sentralt for at vi skal møte utfordringene dette byr på. For å gi lik tilgang på muligheter må vi gi enda flere mennesker tilgang på eksisterende og nye løsninger.

Les om disse NTNU-aktivitetene i lys av FNs bærekraftsmål 9:


Miljø og samfunnsansvar ved NTNU

NTNU skal være et foregangsuniversitet som benytter kunnskap fra forskning for å sikre en gjennomgående miljøforsvarlig virksomhet.

 Innovasjon og infrastruktur 9 Innovasjon
og infrastruktur

Bærekraftsmål 9 har som mål å bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon.