bærekraft_meny

8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst

8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Deler av verdens befolkning tjener så dårlig at ikke de kan leve av det de tjener. Å skape stabile arbeidsplasser er en nøkkel for bærekraftig utvikling. Selskaper som har samarbeidet med NTNU har hatt større vekst i omsetning, sysselsetting og investeringer enn andre sammenlignbare selskaper.

Les om disse NTNU-aktivitetene i lys av FNs bærekraftsmål 8:

8

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet:
NTNUs råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) skal bidra til samarbeid mellom NTNU og arbeids- og samfunnsliv om utdanning, forskning og kunstnerisk virksomhet, utvikling og innovasjon.

SFU Engage ved NTNU samarbeider med Flyktninghjelpen og Universitetet i Nairobi om å lage et senter for entreprenører i Kenyas største flyktningeleir i Kakuma. Tanken er at senteret skal huse en entreprenørskole etter modell av EiT, tilpassede rom og strukturer og kafé. Flyktningene skal selv utvikle prosjekter som de mener det er behov for. Flyktningeleiren huser rundt 180 000 mennesker og antallet stiger.

Norsk-kenyansk samarbeid skal få flyktninger i arbeid. Bedrifter i en flyktningleir i Kenya fungerer ikke akkurat som i Norge. Så hva i all verden kan norske rådgivere bidra med? Faktisk noe.

Lager senter for entreprenører i Kenyas største flyktningleir. Entreprenører og arkitekter fra NTNU jobber sammen med Flyktninghjelpen for å lage et knutepunkt for entreprenørskap i Kenyas største flyktningleir.

Skrevet om

Skrevet om

På oppdrag fra FN har doktorgradskandidat Carla Susana Assuad ved NTNU sammen med en gruppe forskere fra Millennium Institute vært med å arrangere workshops for myndigheter og beslutningstakere i flere land i Sør-Amerika. Disse landene ønsker å satse på grønnere løsninger. Men bærekraftige løsninger for et lands strategi og utvikling er komplisert.
 

NTNU har en unik mulighet til å bidra til omstilling i Norge, sier prorektor Bjarne Foss. Nå lyser NTNU ut 40 stipendiatstillinger (tilsvarende 150 millioner kroner) under paraplyen «digital transformasjon». Men først skal NTNU-forskere utvikle forslag til prosjekter innen digitalisering. Hvert prosjekt skal krysse disipliner og være fra ulike fagmiljøer. Eksempler på temaer for prosjektforslag: Industri 4.0, Digitale tvillinger, Stordata og kunstig intelligens (AI), Informasjonssikkerhet, Digital læring og formidling: Skole og utdanning, Kunstformidling og Digital borger (medvirkning, e-demokrati, offentlig sektors rolle, etiske forhold).

Samarbeidet mellom NTNU og næringslivet er lønnsomt. Det slår DAMVAD Analytics fast i rapporten «Economic impact of research collaborations with NTNU» (januar 2017). Selskaper som har samarbeidet med NTNU har hatt større vekst i omsetning, sysselsetting og investeringer enn andre sammenlignbare selskaper.

NTNU rangeres som nummer 1 blant alle universiteter i verden når det gjelder publiseringssamarbeid med én enkelt industripartner: SINTEF.
 

Professor Jørn Rattsø leder Produktivitetskommisjonen som leverte to rapporter til Finansdepartementet i 2015 og 2016. Første rapport vektlegger effektivisering av offentlig sektor der det er store kostnadsoverskridelser for innkjøp og prosjekter. Feil prosjekter gir dårligere forutsetning for produktivitetsutvikling. Riktige prosjekter er samfunnsøkonomisk lønnsomme. Andre rapport slår fast at produktivitetsveksten har falt de siste årene og at trendveksten er historisk lav. Videreutvikling av norsk velstand forutsetter at produktivitetsveksten holdes oppe, og at ny vekst primært må skapes i nye næringer. Etter oljenæringen vil det si et skifte fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi.

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

  Anstendig arbeid og økonomisk vekst 8 Anstendig arbeid og øknomisk
vekst

Bærekraftsmål 8 har som mål å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.