6 Rent vann og gode sanitærforhold

Les om disse NTNU-aktivitetene i lys av FNs bærekraftsmål 6:

Forskning

Prosjekt
Tittel start slutt
H202; Fithydro (Fishfriendly Innovative Technologies for Hydropower)    

RECOVER – Resource recovery from wastewater

   

Skrevet om

Avløpsvann – penger rett i do. Avløpsvann inneholder vann, fosfor, kalium, nitrogen og har energi i seg. Forskningsprosjektet RECOVER jobber med å utvikle avløpsrenseanlegg som henter ut ressurser i avløpsvann for gjenvinning.

Prosjekt anti-plast. Vi kan halvere plastforbruket vårt ved noen enkle forandringer i hverdagen, skriver miljøpsykolog Isabel Richter i denne kronikken.

Vannkraftsamarbeid NTNU og Kathmandu University. Samarbeidet mellom Department of Mechanical Engineering (DoME) ved Kathmandu University (KU) og NTNU – Institutt for energi- og prosessteknikk (EPT) er bygget opp over mange år gjennom kompetansebygging ved KU og godt vedlikeholdte relasjoner mellom institusjonene.

Samler toppforskere for å utvikle fremtidens vannkraft. Senteret drives av NTNU, SINTEF og NINA med støtte fra 40 bedrifter i kraftbransjen. Hydrocen har fått 400 millioner kroner for å utvikle framtidens vannkraft.


Innovasjon

Mer samarbeid mellom HydroLab i Nepal og NTNU. HydroLab ledes av Meg Bishwakarma som tok sin doktorgrad ved NTNU i 2008. Prosjektet satser på innovasjon og styrking av forskningsinfrastruktur ved HydroLab. Ved hjelp av storskala modeller undersøkes strømningsforhold og sedimenttransport ved innløpet til vannkraftanlegg.


 Rent vann og gode sanitærforhold 6 Rent vann og
gode sanitærforhold

Bærekraftsmål 6 har som mål å sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle .