bærekraft_meny

6 Rent vann og gode sanitærforhold

6 Rent vann og gode sanitærforhold

Rent vann er en menneskerett, og mangel på toaletter er en stor årsak til infeksjoner. Forskere ved NTNU ser blant annet på løsninger for å lage drikkevann av avløpsvann.
Les om disse NTNU-aktivitetene i lys av FNs bærekraftsmål 6:

Forskning

Skrevet om

Avløpsvann – penger rett i do. Avløpsvann inneholder vann, fosfor, kalium, nitrogen og har energi i seg. Forskningsprosjektet RECOVER jobber med å utvikle avløpsrenseanlegg som henter ut ressurser i avløpsvann for gjenvinning.

Prosjekt anti-plast. Vi kan halvere plastforbruket vårt ved noen enkle forandringer i hverdagen, skriver miljøpsykolog Isabel Richter i denne kronikken.

Edle metaller bekjemper farlige bakterier. NTNU erstattet høy vanntemperatur med sølv og kobberioner for å hindre legionellabakteriene å gro. Metoden ga i tillegg store besparelser på oppvarming av varmt vann.


6. Rent vann og gode sanitærforhold

 Rent vann og gode sanitærforhold 6 Rent vann og
gode sanitærforhold

Bærekraftsmål 6 er å sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle .