bærekraft_meny

5 Likestilling mellom kjønnene

5 Likestilling mellom kjønnene

Likestilling mellom kjønnene er en fundamental menneskerett, men ennå henger kvinner etter på mange områder over store deler av verden. I Norge gjenspeiler det seg i praksis i ulike karrieremuligheter og lønn. Andre steder mangler kvinner lik rett til politisk representasjon, utdanning og helsetilbud. NTNU ønsker å bidra til full likestilling mellom kjønnene, både her hjemme og utenlands.

Les om disse NTNU-aktivitetene i lys av FNs bærekraftsmål 5:

Likestilling og mangfold

NTNUs Politikk for likestilling og mangfold 2018-2021

Les mer om likestilling ved NTNU


5.

Tiltak for å rekruttere kvinner til IKT- og teknologiutdanning

Kvinnelige søkere har i flere år fått tilleggspoeng («kjønnspoeng») ved søknad til programmer med mindre enn 40 prosent kvinner siste tre år og på studier der kjønnsbalansen i arbeidslivet er skjevere enn 70–30. Fra 1.1.2018 åpner loven og NTNUs handlingsplan for likestilling og mangfold for at mannlige søkere til kvinnedominerte programmer kan få det samme.

NTNU tilbyr kvinnelige vitenskapelig tilsatte startpakke for kvinner i fast vitenskapelig stilling der kvinneandelen på instituttet er under 25 prosent og kvalifiseringsstipend for kvinner i førsteamanuensis/førstelektorstillinger. Mentorprogram for kvinner i stipendiat-, postdoktor- og førsteamanuensstillinger er på vei.

NTNUs arbeid for likestilling omfatter handlingsplan for likestilling og mangfold, tiltaksplan mot seksuell trakassering, strategi for rekruttering, arbeidsvilkår og karriereutvikling for forskere samt det tre-årige forskningsprosjektet BALANSE. NTNU har utvalg for likestilling og mangfold og lokale likestillingsombud og samarbeider i Gender Equality Implementation in Research Institutions: Collaborative Approach og EU-nettverket genderSTE – Gender, Science, Technology and Environment.

Studieprogram

The Girl Project Ada at NTNU, 20 years

Forskning

Skrevet om

Innvandrerkvinner klar for jobb på rekordtid. Flyktninger som har ankommet Norge med minimale lese- og skriveferdigheter, blir klar for jobb på kort tid gjennom et opplæringsprosjekt som går nye veier

Innvandrerfedre: – Fedrekvoten er et gode. Gode velferdsordninger kan få innvandrerfedre til å velge Norge

5. Likestiling mellom kjønnene

 Likestilling mellom kjønnene 5 Likestilling mellom
kjønnene

Bærekraftsmål 5 har som mål å oppnå likestilling og styrke jenter og kvinners stilling .

Kontakt

Kontakt