bærekraft_meny

4 God utdanning

4 God utdanning

Utdanning er nøkkelen til fremtidens løsninger. NTNU har røtter tilbake til 1700-tallet, samtidig som dagens motto er "Kunnskap for en bedre verden". Utdanning er del av vår kjernevirksomhet. Blant våre rundt 39.000 studenter finner du også morgendagens lærere og forelesere.
Les om disse NTNU-aktivitetene i lys av FNs bærekraftsmål 4:

4

Dataspill skal lære flyktningbarn å lese. 2,5 millioner syriske barn på flukt får ikke opplæring i morsmålet arabisk, men nå skal de få hjelp. Smarttelefoner er høyt prioritert etter mat, drikke og klær, fordi det er en effektiv måte å holde kontakt med slekt og venner i hjemlandet på. Norad og UD står bak lansering av to apper i leseopplæring som vant konkurransen EduApp4Syria. Professor Alf Inge Wang har lang erfaring med utvikling av spill for undervisning, og satt i juryen.

Computer-Assisted Listening and Speaking Tutor (CALST). CALST er en multilingual platform for uttaletrening, og Sounds Good har utviklet en app basert på CALST. Begge kan brukes av flyktninger og andre innvandrere for å lære norsk (og britisk engelsk) uttale. Norsk er representert med flere dialekter, slik at innvandrere kan få trening for dialekten som snakkes der de bor.

Soundgood

Bedre norsk med skreddersydd språk-app. 77 morsmål og 6 norske dialekter. En ny app har norske språkøvelser spesialtilpasset folk på deres eget morsmål. Appen som lanseres i dag, kan være et nyttig verktøy i voksenopplæringen.

utdanning

Skrevet om

Dataspill skal lære flyktningbarn å lese. Syriske barn på flukt får ofte ikke opplæring i sitt eget morsmål, arabisk. Men to nye dataspill skal gjøre noe med det.

Fysisk aktive barn er mindre deprimerte og har både fysiske og mentale fordeler av å være aktive. Dette har tidligere vært påvist i studier på ungdom og voksne. Prosjektet har fulgt flere hundre barn er fulgt over en fireårsperiode.


4

 God utdanning 4 God
utdanning

En god utdanning er grunnlaget for å forbedre menneskers liv. Jenter og gutter skal ha lik tilgang til utdanning med god kvalitet, og den skal være gratis.

<p><span class="fa fa-2x ntnu-iconalign-v">&#xf003;</span> Kontakt</p>