3 God helse

Les om disse NTNU-aktivitetene i lys av FNs bærekraftsmål 3:

Forskning

Prosjekt
Tittel start slutt
Model based, noninvasive diagnosis of coronary artery disease with 3D ultrasound and CT    
DrugLogics: Rational development of anti-cancer drug combinations    
Inhibition of bacterial mutagenesis and attacking new antibacterial targets with novel peptides and small molecules    
Exergaming for active healthy agening and rehabilitation    
Hospital Architecture    
Health Inequalities and Technology    
Logistics structure and control of Norwegian healthcare logistics    
Improved patient flow and resource utilisation at St. Olavs hospital    

Skrevet om

En kur for sosiale angstlidelser. Social phobia is the most common anxiety disorder of our time. But the current treatment regimen for patients with this diagnosis has not proven very effective

– Liv går tapt mens vi venter. Helseforskere kunne bidratt til å forebygge sykdom og forbedre behandlingen av kreft, diabetes og hjerte- og karsykdom. Men de må i gjennomsnitt vente i 17 måneder for å få opplysningene til livreddende helseforskning.


Innovasjon

Foreldre kan oppdage gulsott gjennom en app. Årlig dør over 100 000 babyer som følge av gulsott, og mange vokser opp med hjerneskader. En smarttelefon og en app er nok for å diagnostisere gulsott. Da kan babyene behandles enkelt med sol eller kunstig lys i riktige doser.


Utdanning

Studieprogram

 

 3 God
helse

Bærekraftsmål 3 har som mål å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.