bærekraft_meny

3 God helse

3 God helse

God helse for folk over hele verden har vært en viktig del av FNs mål helt siden begynnelsen. NTNU bidrar til forskning på forebygging og helbredelse,  til kartlegging og til utdanning av helsepersonell.

Les om disse NTNU-aktivitetene i lys av FNs bærekraftsmål 3:

3.

video

Foreldre kan oppdage gulsott gjennom en app. Årlig dør over 100 000 babyer som følge av gulsott, og mange vokser opp med hjerneskader. En smarttelefon og en app er nok for å diagnostisere gulsott. Da kan babyene behandles enkelt med sol eller kunstig lys i riktige doser.

Skrevet om

Skrur av gener for å finne bedre kreftbehandling. Hvilke celler dør og hvilke overlever når de blir behandlet med en spesiell type cellegift? Svaret kan gi kreftsyke en mer effektiv behandling med færre bivirkninger.

En kur for sosiale angstlidelser. Social phobia is the most common anxiety disorder of our time. But the current treatment regimen for patients with this diagnosis has not proven very effective

– Liv går tapt mens vi venter. Helseforskere kunne bidratt til å forebygge sykdom og forbedre behandlingen av kreft, diabetes og hjerte- og karsykdom. Men de må i gjennomsnitt vente i 17 måneder for å få opplysningene til livreddende helseforskning.

3

 3 God
helse

Bærekraftsmål 3 har som mål å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.

Kontakt