2 Utrydde sult

Les om disse NTNU-aktivitetene i lys av FNs bærekraftsmål 2:

Forskning

Prosjekter
Tittel start slutt
Asterix – Automatic weed control in row-crops    
SAFEFISHDISH - Improved microbial quality and safety of fish from harvest to consumer 2016 2018

Skrevet om

NTNU Ocean

Mat blir i økende grad en mangelvare, men fremtiden vår ligger i havet, sier direktør for NTNU Oceans Ingrid Schjølberg. De ser på hvordan havet kan forsyne oss med nye proteinkilder.  Analyser av sjømatnæringen i Norge viser muligheter for en omsetning på 550 milliarder i 2050, dvs. en seksdobling fra i dag.  

In Food We Trust. Om styringsteknologier i industrialiserte matsystemer. Fem delprosjekter om matsikkerhet og forbrukertillit som kombinerer studier av kunnskap, teknologi og samfunn med historiske teknologisystemer. Finansiert av Forskningsrådet.

Roboten – den nye bonden? For å imøtekomme matbehovet som befolkningsvekst fører med seg, er bedre utnyttelse av ressursene i havet og fra landbruk nødvendig. Utnytte hele fisken er et eksempel, og tang og tare som mat og fôring er et annet.


Innovasjon

AgriMare Bio SB fra NTNU i Ålesund — kåret Norges beste Studentbedrift 2017 — har utviklet en løsning for storskala oppdrett av børstemark med fiskeslam som eneste næringssubstrat. Børstemarken kan erstatte vegetabilske ingredienser i fór for oppdrettslaks. Les artikkel fra Innovasjon Norge.

Prosjektet Acidic Coating har utviklet en «tangspray» som skal forlenge holdbarheten og beskytte matvarer mot sykdomsfremkallende mikroorganismer. Sprayen/belegget er basert på godkjente naturlige e-stoffer og laget av alginat fra brunalger som finnes i tang og sjøgress.

- Gir bedre utnyttelse av råvarer. Ved bruk av tang har forskere ved NTNU utviklet en teknologi som kan forlenge holdbarheten og minske bakterieveksten i mat.


 2 Utrydde
sult

Bærekraftsmål 2 har som mål å utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk.