bærekraft_meny

2 Utrydde sult

2 Utrydde sult

I 2050 er vi sannsynligvis 9 milliarder mennesker. Disse trenger mat, samtidig som vi må ta vare på kloden vår. Dette krever at vi finner nye løsninger. Disse løsningene ønsker NTNU være delaktig i.

Les om disse NTNU-aktivitetene i lys av FNs bærekraftsmål 2:

2.

AgriMare Bio SB fra NTNU i Ålesund — kåret Norges beste Studentbedrift 2017 — har utviklet en løsning for storskala oppdrett av børstemark med fiskeslam som eneste næringssubstrat. Børstemarken kan erstatte vegetabilske ingredienser i fór for oppdrettslaks. Les artikkel fra Innovasjon Norge.

Prosjektet Acidic Coating har utviklet en «tangspray» som skal forlenge holdbarheten og beskytte matvarer mot sykdomsfremkallende mikroorganismer. Sprayen/belegget er basert på godkjente naturlige e-stoffer og laget av alginat fra brunalger som finnes i tang og sjøgress.

- Gir bedre utnyttelse av råvarer. Ved bruk av tang har forskere ved NTNU utviklet en teknologi som kan forlenge holdbarheten og minske bakterieveksten i mat.

skrevet om

NTNU Ocean

Mat blir i økende grad en mangelvare, men fremtiden vår ligger i havet, sier direktør for NTNU Oceans Ingrid Schjølberg. De ser på hvordan havet kan forsyne oss med nye proteinkilder.  Analyser av sjømatnæringen i Norge viser muligheter for en omsetning på 550 milliarder i 2050, dvs. en seksdobling fra i dag.  

In Food We Trust. Om styringsteknologier i industrialiserte matsystemer. Fem delprosjekter om matsikkerhet og forbrukertillit som kombinerer studier av kunnskap, teknologi og samfunn med historiske teknologisystemer. Finansiert av Forskningsrådet.

Roboten – den nye bonden? For å imøtekomme matbehovet som befolkningsvekst fører med seg, er bedre utnyttelse av ressursene i havet og fra landbruk nødvendig. Utnytte hele fisken er et eksempel, og tang og tare som mat og fôring er et annet.

FN no.2 mål - venstre

 2 Utrydde
sult

Bærekraftsmål 2 er å utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk.

Kontakt