bærekraft_meny

1 Utrydde fattigdom

1 Utrydde fattigdom

NTNU ønsker å delta i FNs kamp mot fattigdom. Forskning og utdanning står sentralt for å redusere ulikhetene mellom fattig og rik. Derfor engasjerer vi oss i flere prosjekter som skal bidra til dette.

Les om disse NTNU-aktivitetene i lys av FNs bærekraftsmål 1:

NTNU ønsker å delta i FNs kamp mot fattigdom. Forskning og utdanning står sentralt for å redusere ulikhetene mellom fattig og rik. Derfor engasjerer vi oss i flere prosjekter som skal bidra til dette. Les om disse NTNU-aktivitetene i lys av FNs bærekraftsmål 1: Forskning Prosjekter Tittel Fattigdom, barnas omsorgsbetingelser og levekår – Barnevernets ansvar? LIFE - Learning to innovate with...

NTNUs Senter for barnevernsforskning og innovasjon. Kan barnevernet håndtere fattigdom og ulikhet? Senter for barnevernsforskning og innovasjon ser nytt på barnevernets rolle i håndtering av fattigdom og ulike former for ulikhet.

NTNU-gründerne i One Earth Designs utviklet en solgrill for matlaging. Takket være varmebatteriet lagres solenergien og grillen kan brukes i tre timer etter at sola har gått ned.

Bistand som virker. Direktør Johan E. Hustad, NTNU Energi, om samarbeid om utdanning mellom NTNU og universiteter i Etiopia, Tanzania, Uganda, Mosambik og Sør-Afrika samt i Nepal, både på master- og ph.d.-nivå.

Svensk økonom og to masterstudenter fra NTNU samlet i ni måneder data om 755 småentreprenører (næringslivsgründere) som fikk mikrokreditt i Ecuador. De samarbeidet med et etablert mikrofinansinstitutt i Sør-Amerika. Konklusjonen var at mikrolån til de fattigste verken skaper arbeidsplasser, vekst eller løft ut av fattigdom. Utdanning må også til.

Studieprogram

   

Vokser opp i frykt

Vokser opp i frykt. Velstanden har økt i de fattige bydelene i Brasil, men den økende narkotikakriminaliteten gjør livet i favelaene vanskeligere – også for de yngste.


FN no.1 mål - venstre

 Utrydde fattigdom 1 Utrydde
fattigdom

FNs bærekraftsmål 1 har som mål å utrydde fattigdom.

Selv om antall mennesker som lever for under 1,25 dollar dagen er halvert siden 1990, lever fremdeles hver femte person i verden i ekstrem fattigdom.