bærekraft_meny

17 Samarbeid for å nå målene

17 Samarbeid for å nå målene

Uten samarbeid vil ingen av de andre 16 punktene finne noen løsning. Bærekraftmålene er selve menneskehetens utfordringer. NTNU har derfor valgt å delta på en mengde ulike arenaer, der vi sammen forsøker å finne løsninger. For planetens og vår fremtids skyld.

Les om disse NTNU-aktivitetene i lys av FNs bærekraftsmål 17:

17


NTNU er strategisk samarbeidspartner og har et styremedlem, Sigurd Sagen Vildåsen, i ISDRS – International Sustainable Development Research Society. ISDRS knytter sammen spesielt unge forskere og bærekraftig praksis på alle kontinenter. ISDRS’ neste konferanse går av stabelen 13.-15. juni 2018 i Messina, Italia: Actions for a Sustainable World: From Theory to Practice

17 Samarbeid for å nå målene

Skrevet om

NTNU og SINTEF samarbeider best i verden. Det nære forholdet mellom SINTEF og NTNU gir topplassering på internasjonal rankingliste.

Levende bysentra krever samarbeid og bedre organisering. Hvordan kan Oslo sentrum forbli attraktiv for innbyggere, tilreisende og næringsliv? Fordel gatearealene mellom forskjellige brukere til ulike tider av døgnet, mener forskere.

 

17. Samarbeid for å nå målene

 Samarbeid for å nå målene 17 Samarbeid for
å nå målene

Bærekraftsmål 17 har som mål å styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.