17 Samarbeid for å nå målene

Les om disse NTNU-aktivitetene i lys av FNs bærekraftsmål 17:

Forskning

Prosjekt
Tittel start slutt
     
     

Skrevet om

NTNU og SINTEF samarbeider best i verden. Det nære forholdet mellom SINTEF og NTNU gir topplassering på internasjonal rankingliste.

Levende bysentra krever samarbeid og bedre organisering. Hvordan kan Oslo sentrum forbli attraktiv for innbyggere, tilreisende og næringsliv? Fordel gatearealene mellom forskjellige brukere til ulike tider av døgnet, mener forskere.

NTNU er strategisk samarbeidspartner og har et styremedlem, Sigurd Sagen Vildåsen, i ISDRS – International Sustainable Development Research Society. ISDRS knytter sammen spesielt unge forskere og bærekraftig praksis på alle kontinenter. ISDRS’ neste konferanse går av stabelen 13.-15. juni 2018 i Messina, Italia: Actions for a Sustainable World: From Theory to Practice


Utdanning

Studieprogram

 

 Samarbeid for å nå målene 17 Samarbeid for
å nå målene

Bærekraftsmål 17 har som mål å styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.