bærekraft_meny

16 Fred og rettferdighet

16 Fred og rettferdighet

Fredelige, demokratiske og inkluderende samfunn er en forutsetning for bærekraftig utvikling. Flere faggrupper ved NTNU har stor kompetanse på ulike krefter innen nasjonal og internasjonal politikk.

Les om disse NTNU-aktivitetene i lys av FNs bærekraftsmål 16:

16 Fred og rettferdighet

Skrevet om

Korrupsjon og grådighet skal undersøkes Når utviklingsland får store inntekter fra naturressurser, gir det muligheter, men også problemer.

Demokrati kommer ikke automatisk. – Hvis de mektige aktørene i internasjonal politikk hadde kunnet sin historie, ville de visst at forsøk på å skape demokratier ute i verden som regel ender i katastrofe.

16. Fred og rettferdighet

 Fred og rettferdighet 16 Fred
og rettferdighet

Bærekraftsmål 16 har som mål å fremme fredelige og inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer.