16 Fred og rettferdighet

Les om disse NTNU-aktivitetene i lys av FNs bærekraftsmål 16:

Forskning

Prosjekt
Tittel start slutt
     
     

Skrevet om

Korrupsjon og grådighet skal undersøkes Når utviklingsland får store inntekter fra naturressurser, gir det muligheter, men også problemer.

Demokrati kommer ikke automatisk. – Hvis de mektige aktørene i internasjonal politikk hadde kunnet sin historie, ville de visst at forsøk på å skape demokratier ute i verden som regel ender i katastrofe.


Utdanning

Studieprogram

 Fred og rettferdighet 16 Fred
og rettferdighet

Bærekraftsmål 16 har som mål å fremme fredelige og inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer.