bærekraft_meny

15. Liv på land

15. Liv på land

Arter utryddes. Andre reduseres kraftig i antall. Menneskelig aktivitet truer landdyrenes leveområder. Ørkenspredning og tap av dyrkbar jord er blant de store utfordringene vi står overfor. Våre handlinger i dag avgjør hvordan denne planeten skal se ut den dagen våre etterkommere tar over.

Les om disse NTNU-aktivitetene i lys av FNs bærekraftsmål 15:

Miljø og samfunnsansvar ved NTNU

Miljø og samfunnsansvar ved NTNU

NTNU skal være et foregangsuniversitet som benytter kunnskap fra forskning for å sikre en gjennomgående miljøforsvarlig virksomhet.

15. Liv på land- forskning-inn-utd

Skrevet om

Hvordan kan folk og rovdyr leve sammen? Rovdyr og folk har levd side om side i uminnelige tider ved nasjonalparken Serengeti i Tanzania. Men sterk befolkningsvekst fører til økt konfliktnivå.

Mellom gnu og mennesker. Tanzania vil bygge vei tvers over Serengeti nasjonalpark. Må det ødelegge parken? NTNU-biolog mener nei.

Can Enhanced Awareness Change Local School Children’s Knowledge of Carnivores in Northern Tanzania? We used a four-day program with a pre-test–post-test approach on 355 selected school children to investigate the influence of a wildlife education project on the acquisition of knowledge about large carnivores in Loliondo, Tanzania. 

Planter kan lære å bestøve seg selv hvis biene forsvinner. Verdsomfattande nedgang i bier og andre insekter utgjer ein dramatisk trussel for matproduksjon og biologisk mangfald, men planter ser ut til å kunne tilpasse seg utfordringane. I alle fall på kort sikt.

15. Liv på land

 Liv på land 15 Liv
på land

Bærekraftsmål 15 har som mål å beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold.