bærekraft_meny

13 Stoppe klimaendringene

13 Stoppe klimaendringene

Ingen land kan løse klimaendringene alene. Selv om det finnes politisk vilje i de fleste land til å rydde opp, gjelder det å sørge for at handlinger følger etter de gode intensjonene og de store ordene. Løsningene krever tiltak på høyeste politiske nivå, men også at hver enkelt av oss bidrar etter mulighet og evne.

Les om disse NTNU-aktivitetene i lys av FNs bærekraftsmål 13:

13

Solving the global climate problem. Climate-KIC is a Knowledge and Innovation Community focusing on developing solutions to tackle climate change

NTNU Technology Transfer har inngått lisensavtale med Air Products om membranteknologi for CO2-fangst. Professor May-Britt Hägg og hennes forskningsgruppe har utviklet teknologien.

Miljø og samfunnsansvar ved NTNU

Miljø og samfunnsansvar ved NTNU

NTNU skal være et foregangsuniversitet som benytter kunnskap fra forskning for å sikre en gjennomgående miljøforsvarlig virksomhet.

13 Stoppe klimaendringene

Skrevet om

Overraskende funn om karbonlagring Foto: Mia Vedel Sørensen

Overraskende funn om karbonlagring. – Vi tenker ikke over hvor mye karbonlagring som faktisk foregår rett i nabolaget, sier Mia Vedel Sørensen. Hun forsker på karbonlagring i lavtvoksende vegetasjon på fjellet.

Mer regn skaper trøbbel også for norske hus. I dag regner det 20 prosent mer i Norge enn det gjorde for 100 år siden. Samtidig mangler byggenæringa gode verktøy som kan veilede i kampen mot fukt og råte.

Hvordan få lagret problemgassen CO2? CO2 står fram som vår tids syndebukk. Hvordan skal vi få puttet den ned i jorda eller under havbunnen så vi blir kvitt den for godt?

Alt annet enn kull. En ny rapport presenterer miljøkostnader og fordeler knyttet til ulike fornybare energikilder. En ting er klart: alt er bedre enn kull.

NTNU del av EUs klimapartnerskap. NTNU er som første norske universitet valgt ut til å delta i Climate-KIC

Arktis er viktig for både Norge og Japan. Japan kan virke langt fra Arktis, men landet har lenge vært et aktivt medlem av det globale forskersamfunnet i å studere alt fra marine økosystemer til forurensning i Arktis. I juni møtes nordmenn og japanere for å presentere forskningsresultater og bygge partnerskap.

ECCSEL: - Det handler om forpliktelser. En gledens dag for CO2-forskningen. Om verden skal nå togradersmålet i global oppvarming, er dette helt nødvendig. Det handler om Norges forpliktelser.

Om Parisavtalen, professor Francesco Sherubini ved NTNU: «Avtalen har bidratt til å øke oppmerksomheten mot risikoene ved klimaendringer, satt internasjonale mål for hvordan vi skal kunne tilpasse oss, og ansvarliggjort det enkelte land. Å stanse fossile karbonutslipp er nøkkelgrepet for å begrense skadelige klimaendringer.»

Gunnerusprisen i bærekraft er omtalt som verdens viktigste bærekraftpris. Gunnerusprisen deles ut av DKNVS og NTNU.


Les alt om klima fra NTNUs og Sintefs forskningsmagasin Gemini

 


13

 13 Stoppe klimaendringene

FNs bærekraftsmål 13 har som mål å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

Klimaendringer er et globalt spørsmål og kjenner ingen landegrenser. Derfor må vi også finne globale løsninger. I tillegg til å kutte i utslipp og fange og lagre CO2, må det satses langt mer på fornybar energi og annen ren energi.