bærekraft_meny

12 Ansvarlig forbruk og produksjon

12 Ansvarlig forbruk og produksjon

Forskning viser at forbrukerne er ansvarlig for mer enn 60 prosent av klimagassutslippene på kloden, og opptil 80 prosent av verdens vannforbruk. NTNU har sterke miljøer som lager livsløpsanalyser av hva som egentlig er bærekraftig produksjon.

Les om disse NTNU-aktivitetene i lys av FNs bærekraftsmål 12:

Miljø og samfunnsansvar ved NTNU

Miljø og samfunnsansvar ved NTNU

NTNU skal være et foregangsuniversitet som benytter kunnskap fra forskning for å sikre en gjennomgående miljøforsvarlig virksomhet.

12 Ansvarlig forbruk og produksjon

Skrevet om

Det haster å gjenvinne sjeldne metaller. Sjeldne jordartsmetaller er viktige ingredienser i grønne energisatsinger – som vindmøller og miljøbiler. Men knapphet på metallene uroer EU.

Forbruket vårt er verst for miljøet. Det sparer ikke miljøet stort om du tar kortere dusjer eller slår av lysene. Det virkelige miljøproblemet er alle tingene du kjøper

 

12. Ansvarlig forbrukt og produksjon

 Ansvarlig forbrukt og produksjon 12 Ansvarlig forbruk
og produksjon

Bærekraftsmål 12 har som mål å sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre.