12 Ansvarlig forbruk og produksjon

Les om disse NTNU-aktivitetene i lys av FNs bærekraftsmål 12:

Miljø og samfunnsansvar ved NTNU

NTNU skal være et foregangsuniversitet som benytter kunnskap fra forskning for å sikre en gjennomgående miljøforsvarlig virksomhet.

Forskning

Prosjekt
Tittel start slutt
Managing ecosystem services in low alpine cultural landscapes through livestock grazing    

Consumption, Environment and Traffic (CET)

   

Skrevet om

Det haster å gjenvinne sjeldne metaller. Sjeldne jordartsmetaller er viktige ingredienser i grønne energisatsinger – som vindmøller og miljøbiler. Men knapphet på metallene uroer EU.

Forbruket vårt er verst for miljøet. Det sparer ikke miljøet stort om du tar kortere dusjer eller slår av lysene. Det virkelige miljøproblemet er alle tingene du kjøper.


Utdanning

Studieprogram

 Ansvarlig forbrukt og produksjon 12 Ansvarlig forbruk
og produksjon

Bærekraftsmål 12 har som mål å sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre.