12 Ansvarlig forbruk og produksjon

Forskning viser at forbrukerne er ansvarlig for mer enn 60 prosent av klimagassutslippene på kloden, og opptil 80 prosent av verdens vannforbruk. NTNU har sterke miljøer som lager livsløpsanalyser av hva som egentlig er bærekraftig produksjon.

Les om disse NTNU-aktivitetene i lys av FNs bærekraftsmål 12:

Miljø og samfunnsansvar ved NTNU

NTNU skal være et foregangsuniversitet som benytter kunnskap fra forskning for å sikre en gjennomgående miljøforsvarlig virksomhet.

 Ansvarlig forbrukt og produksjon 12 Ansvarlig forbruk
og produksjon

Bærekraftsmål 12 har som mål å sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre.