bærekraft_meny

11 Bærekraftige byer og samfunn

11 Bærekraftige byer og samfunn

Ettersom byer, forbruk og antall mennesker vokser, blir det stadig tydeligere at vi må finne måter som ikke ødelegger planeten vår. Vi må gjenvinne ressurser og helst senke forbruket. I de gigantiske byene som vokser frem, konsenteres også ofte fattigdom på små arealer. For å løse dette kreves politisk vilje og forskning som kan finne løsninger.

Les om disse NTNU-aktivitetene i lys av FNs bærekraftsmål 11:

11

Since 1980s, the department of Architecture and Planning (formerly Urban Design and Planning) has been running extensive one-semester fieldworks in Nepal, Uganda and India, where students address complex urban issues in rapidly changing social, cultural, political and environmental contexts. The unique approach applied in the fieldworks evolved into the establishment of the International Master of Science in Urban Ecological Planning program, which focuses on participatory and strategic planning methods in which urban planners act as facilitators, as opposed to implementers, and work at neighbourhood levels paying special attention on the informal-formal dichotomy and marginalization in urban spaces.

Miljø og samfunnsansvar ved NTNU

Miljø og samfunnsansvar ved NTNU

NTNU skal være et foregangsuniversitet som benytter kunnskap fra forskning for å sikre en gjennomgående miljøforsvarlig virksomhet.

11 Bærekraftige byer og samfunn

Skrevet om

Bioøkonomien kommer! Skog, tang, gress og fiskeavfall kan bli til nye verdifulle varer. Forskere spør 1500 norske bedrifter hva de bruker ressursene til i dag, og hva de ser for seg fram til 2030.

Byer er også metallgruver. Byer består av bygninger, veier, gatelys og avløpsrør. Men de består også at metall – mye metall.

Byers ville vekst. Hvert år øker folketallet i verdens byer med 60 millioner mennesker. Hva gjør byplanleggerne da?

NTNU er i førersetet når Kina skal bygge fremtidens byer. Samarbeidsprosjektet mellom EU og Kina skal skape lavutslippsbyer i Kina og gjøre det enklere for europeisk næringsliv å etablere seg i landet.

11. Bærekraftige byer og samfunn

  Bærekraftige byer og samfunn 11 Bærekraftige byer
og samfunn

Verden urbaniseres i en fart vi aldri har sett maken til. Mer enn halvparten av verdens befolkning bor i dag i byer, og andelen kommer til å fortsette å øke. Byene fungerer som en smeltedigel fulle av ideer, handel, kultur, vitenskap og sosial samhandling. Samtidig står byene for 75 prosent av alle klimagassutslipp og store slumområder hindrer gode levekår.