10 Mindre ulikhet

Økonomisk vekst gjort flere land rikere, men rikdommen er ikke nødvendigvis likt fordelt. NTNU leder blant annet verdens første forskningssenter som tar mål av seg å redusere sosiale ulikheter i helse i og mellom verdens land i partnerskap med blant andre UNICEF.

Les om disse NTNU-aktivitetene i lys av FNs bærekraftsmål 10:

Forskning

Et lite under i Nepal. Grunnleggeren av Kathmandu University i Nepal er utnevnt til æresdoktor ved NTNU

Centre for Global Health Inequalities Research (CHAIN). Verdens første forskningssenter som tar mål av seg å redusere sosiale ulikheter i helse i og mellom verdens land i partnerskap med blant andre UNICEF.

Folkehelse/samfunnsmedisin, helsefremmende forskning, div prosjekter. NTNU Center for Health Promotion Research will aim at the development of new knowledge which will contribute to a better focus in health promotion work.

Innovasjon

Computer-Assisted Listening and Speaking Tutor (CALST). CALST er en multilingual platform for uttaletrening, og Sounds Good har utviklet en app basert på CALST. Begge kan brukes av flyktninger og andre innvandrere for å lære norsk (og britisk engelsk) uttale. Norsk er representert med flere dialekter, slik at innvandrere kan få trening for dialekten som snakkes der de bor.

Utdanning

 Mindre ulikhet 10 Mindre
ulikhet

Bærekraftsmål 10 har som mål å redusere ulikhet i og mellom land.