Implementering av tiltak

Gjennomføring av ARK

Implementering av tiltak

– Fase 4

Sikre at ansvar for implementeringen er plassert, det trenger ikke å være lederens ansvar å sørge for gjennomføring. Men ledelsen må følge opp at tiltakene blir iverksatt. Informer alle ansatte om tiltak som iverksettes og gjennomfør etter oppsatt plan. Forklar eventuelle endringer fra oppsatt plan.