Evaluering

Gjennomføring av ARK

Evaluering

– Fase 5
  • For å kaste lys over hva som har fungert for hvem under hvilke omstendigheter bør evaluering foregå både kontinuerlig og etter at prosjektet er avsluttet.  
  • Elektronisk spørreundersøkelse med en overordnet evaluering av prosessen og rapportering om utviklingsområder og tiltak. Skal besvares av leder og verneombud.