Bakgrunn og aktiviteter

Min forskningsarbeid ved NTNU (doktorgrad og postdoktor) har fokus på utfordringer i marin konstruksjoner. I de siste årene, har jeg blitt involvert i prosjektene som inkluderer avansert installasjonsteknikk for vindmøller, konstruksjoners pålitelighet analyse, optimalisering av forankring system, dynamisk analyse av flytende broer, strukturell analyse av vindturbinblader, respons av land-baserte og flytende vindturbiner, tretthet analyse av vindturbin drivlinjekomponenter, og numerisk simulering av hydraulisk kraftoverføring system.  

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Jiang, Zhiyu; Guachamin Acero, Wilson Ivan; Gao, Zhen; Li, Lin. (2017) A Numerical Study on a Flopper Stopper for Leg Positioning of a Jack-Up Barge. ASME 2017 36th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering - Volume 9: Offshore Geotechnics; Torgeir Moan Honoring Symposium.
  • Li, Lin; Jiang, Zhiyu; Ong, Muk Chen. (2017) A Preliminary Study of a Vessel-Shaped Offshore Fish Farm Concept. ASME 2017 36th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering - Volume 6: Ocean Space Utilization.
  • Yang, Limin; Jiang, Zhiyu; Gao, Zhen; Moan, Torgeir. (2015) Dynamic Analysis of a Floating Wind Turbine with a Hydraulic Transmission System. Proceedings of the twenty-fifth International Ocean and Polar Engineering Conference - ISOPE 2015.
  • Jiang, Zhiyu; Moan, Torgeir; Gao, Zhen; Karimirad, Madjid. (2013) Effect of Shut-Down Procedures on the Dynamic Responses of a Spar-Type Floating Wind Turbine. 32nd International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering Volume 8: Ocean Renewable Energy.
  • Jiang, Zhiyu; Karimirad, Madjid; Moan, Torgeir. (2012) Steady State Response of a Parked Spar-Type Wind Turbine Considering Blade Pitch Mechanism Fault. Proceedings of the Twenty-second (2012) International Offshore and Polar Engineering Conference.
  • Moan, Torgeir; Gao, Zhen; Karimirad, Madjid; Bachynski, Erin Elizabeth; Etemaddar, Mahmoud; Jiang, Zhiyu; Kvittem, Marit Irene; Muliawan, Made Jaya; Xing, Yihan. (2012) Recent Developments of the Design and Analysis of Floating Wind Turbines. ICSOT: Developments in Fixed & Floating Offshore Structures.