Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • He, Zhiwei; Zhang, Zhiliang; He, Jianying. (2016) Nanotechnology for Anti-icing Application: From Superhydrophobic Surfaces to Super-low Ice Adhesion Surfaces. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2016. ISBN 9788232620388.