Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Li, Zhe; Wang, Kesheng. (2016) Industry 4.0 - Potentials for Predictive Maintenance. Atlantis Press. 2016. ISBN 978-94-6252-243-5. Advances in Economics, Business and Management Research (IWAMA-16).
  • Li, Zhe; Wang, Kesheng; Yang, Jinghui; Stefanov, Yavor. (2016) Applying Radial Basis Function Networks to Fault Diagnosis of Motorized Spindle. Atlantis Press. 2016. ISBN 978-94-6252-243-5. Advances in Economics, Business and Management Research (IWAMA-16).
  • Wang, Kesheng; Li, Zhe. (2016) A review on data-driven predictive maintenance approach for hydro turbines/generators. Atlantis Press. 2016. ISBN 978-94-6252-243-5. Advances in Economics, Business and Management Research (IWAMA-16).
  • Yang, Jinghui; Stefanov, Yavor; Li, Zhe; Wang, Kesheng. (2016) Applying Built-in Virtual Personal Assistant for Educational Equipment. Atlantis Press. 2016. ISBN 978-94-6252-243-5. Advances in Economics, Business and Management Research (IWAMA-16).