Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Amrollahi, Zeinab. (2014) Thermodynamic analysis of CO2 capture processes for poower plants. 2014. ISBN 978-82-326-0356-5.