Bakgrunn og aktiviteter

Merknad PhD studenter i SOS8003: Hvis du har planer om å levere et paper basert på en annen analytisk teknikk enn lineær eller logistisk regressjon, ta kontakt med meg tidlig i semester for å avklære veiledning og vurdering av paperet.

Undervisning 2019-2020

SOS3003 - Anvendt statistisk dataanalyse i samfunnsvitenskap

SOS3005 - Kvantitative metoder

SOS8003 - Anvendt statistisk dataanalyse i samfunnsvitenskap

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2019

2018

2017

2016

2015

 • Strabac, Zan; Valenta, Marko. (2015) Etniske minoriteter:Variasjoner i velferd og arbeidstilknytning. Den norske modellen: Internasjonalisering som utfordring og vitalisering.

2014

2013

2012

 • Aalberg, Toril; Strabac, Zan; Brekken, Tove. (2012) Research Design. How media inform democracy. A comparative approach.
 • Ellingsen, Tanja; Ringdal, Kristen; Simkus, Albert Andrew; Strabac, Zan. (2012) Security Dilemmas and Ethnic Intolerance in the Western Balkans. The Aftermath of War: Experiences and Social Attitudes in the Western Balkans.
 • Ringdal, Gerd Inger; Ringdal, Kristen; Strabac, Zan. (2012) Changes in War-related Distress in Croatia 1996–2004. The Aftermath of War: Experiences and Social Attitudes in the Western Balkans.
 • Sandovici, Maria Elena; Jakobsen, Tor Georg; Strabac, Zan. (2012) Political Nationalism and Attitudes towards Immigration: The Interaction of Knowledge and Policy. International Journal on Minority and Group Rights. vol. 19 (2).
 • Strabac, Zan. (2012) Flernivåanalyse. Kvantitativ analyse med SPSS : en praktisk innføring i kvantitative analyseteknikker.
 • Strabac, Zan. (2012) Social Distance and Ethnic Hierarchies in Croatia. The Aftermath of War: Experiences and Social Attitudes in the Western Balkans.
 • Strabac, Zan; Listhaug, Ola; Jakobsen, Tor Georg. (2012) Patterns of Ethnic Intolerance in Europe. Journal of International Migration and Integration. vol. 13 (4).
 • Strabac, Zan; Thorbjørnsrud, Kjersti; Jenssen, Anders Todal. (2012) News consumption and public opposition to immigration across countries. How media inform democracy. A comparative approach.
 • Strabac, Zan; Valenta, Marko. (2012) Attitudes toward Muslims in Norway. Islamophobia in the west : Measuring and explaining individual attitudes.
 • Valenta, Marko; Strabac, Zan. (2012) Religion and Support for Democracy in Bosnia-Herzegovina. Politics and Religion. vol. 5 (3).

2011

2010

 • Aalberg, Toril; Strabac, Zan. (2010) Media Use and Misperceptions. Does TV Viewing Improve our Knowledge about Immigration?. Nordicom Review. vol. 31 (1).
 • Strabac, Zan; Listhaug, Ola. (2010) Anti-Muslim Prejudice in Europe: A Multilevel Analysis of Survey Data from 30 Countries. Islam in the West.
 • Strabac, Zan; Valenta, Marko. (2010) Ethnic Intolerance, Voting Preferences, and Political Change in Croatia. Südosteuropa. vol. 58 (1).

2009

 • Strabac, Zan; Aalberg, Toril. (2009) Media use, political knowledge and perception of reality A cross-national survey. Project description, questionnaires and codebook. 2009. ISBN 978-82-90217-17-9. ISS RAPPORTSERIE (74).

2008

2007

 • Listhaug, Ola; Strabac, Zan. (2007) Support for democracy and strength of civic attitudes. Croatia compared with new and old democracies. Democratic Transition in Croatia: Value-transformation, Education, and Media.
 • Strabac, Zan. (2007) Flernivåanalyse. Kvantitativ analyse med SPSS. En praktisk innføring i kvantitative analyseteknikker.

2006

 • Listhaug, Ola; Strbac, Zan. (2006) Podrska demokraciji i snaga gradanskih stavova. Demokratska tranzicija u Hrvatskoj: Transformacija vrijednosti, obrazovanje, mediji.