Bakgrunn og aktiviteter

Julia V. Bondeli er stipendiat med kompetanse innenfor internasjonal business og management, med fokus på internasjonale businessnettverk. Hennes hovedinteresse ligger innenfor interorganisatorisk forskning, med særlig vekt på ikke-vestlige markeder. Hun har lang arbeidserfaring fra fiskeeksportbransjen i Norge.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner