Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Andre

  • Zhuo, Yizhi; He, Jianying; Zhang, Zhiliang. (2019) Self-healing coating for anti-icing. 42nd Annual Meeting, The Adhesion Society ; 2019-02-17 - 2019-02-20.
  • Zhuo, Yizhi; He, Jianying; Zhang, Zhiliang. (2019) Self-healing coatings (SHC) for durable icephobicity. 3rd International Conference on Applied Surface Science ; 2019-06-17 - 2019-06-20.
  • Zhuo, Yizhi; He, Jianying; Zhang, Zhiliang. (2019) Self-healing coatings for durable icephobicity. Nordic Polymer Days 2019 ; 2019-06-05 - 2019-06-07.
  • Zhuo, Yizhi; He, Jianying; Zhang, Zhiliang. (2019) Self-healing coatings with durable icephobicity. International Symposium on Materials for Anti-icing ; 2019-05-27 - 2019-05-28.
  • Håkonsen, Verner; He, Zhiwei; Rønneberg, Sigrid; Zhuo, Yizhi; Xiao, Senbo; He, Jianying; Zhang, Zhiliang. (2018) Fundamental icephobicity - Recent studies and findings. NATO STO AVT PBM meeting . NATO STO; Athens. 2018-12-10 - 2018-12-14.
  • Håkonsen, Verner; He, Zhiwei; Zhuo, Yizhi; He, Jianying; Zhang, Zhiliang. (2018) Icephobicity - Repelling Ice by Means of Nanotechnology. FFI's Materials Technology Seminar - ReiseBort 2018 . FFI; Gardermoen. 2018-02-06 - 2018-02-07.
  • Zhuo, Yizhi; He, Jianying; Zhang, Zhiliang. (2018) Durable icephobic Self-healing Surfaces. INTERNATIONAL NANOSCIENCE STUDENT CONFERENCE ; 2018-08-07 - 2018-08-10.
  • Zhuo, Yizhi; He, Jianying; Zhang, Zhiliang. (2018) Enhancing the mechanical durability of icephobic surfaces by introducing autonomous self-healing function. Polymers Networks and Gels 2018 Conference . Institute of Macromolecular Chemistry AS CR; Prague. 2018-06-17 - 2018-06-21.
  • Midtbø, Mia Kristin; Rønneberg, Sigrid; He, Zhiwei; Zhuo, Yizhi; Håkonsen, Verner; He, Jianying. (2017) Slik kan frontruta bli isfri i framtida. Adresseavisen [Avis]. 2017-11-25.