Wouter Koch

Rådgiver Artsdatabanken Institutt for biologi
47161982
Høgskoleringen 9, NINA-bygget * * NINA-bygget *

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling