Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Bøker

Del av bok/rapport

  • Christie, Werner H. (2014) Politikk og fag, - på samme lag? Helseledelse fra teknokrati til velferdsdannelse. Helsetjenestens nye logikk.
  • Christie, Werner Hosewinckel. (2008) Enterpriseing i China. cultural challenges and contradictions. Lie, Lund, Hansen (red), Making it in China.