Bakgrunn og aktiviteter

Wenqian Xi jobber i Kjellhuset i NTNU,og kommer fra kina.