Bakgrunn og aktiviteter

MSc. Digital Media ved ISNM - International School of New Media, University of Lübeck; Doktorgrad (Ph.D) ved NTNU, Electronics and Telecommunications.

se, http://folk.ntnu.no/wendyann/

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Mansilla, Wendy Ann. (2012) Candy. Metamorph 2012: A Matter of Feeling.
  • Mansilla, Wendy Ann; Perkis, Andrew; Ebrahimi, Touradj. (2012) Art Intervention in an Immersive Networked Environment. Proceedings of the IADIS International Conferences on Interfaces and Human Computer Interaction and Game and Entertainment Technologies 2012.
  • Mansilla, Wendy Ann; Puig, Jordi; Perkis, Andrew; Ebrahimi, Touradj. (2012) When Cheesecake Craving Unplugs the Pleasure Button: Understanding Aesthetics and Quality of Experience in a Computer Generated Graphics. SIGGRAPH 2012.
  • Perkis, Andrew; Ebrahimi, Touradj; Hoel, Aud Sissel; Mansilla, Wendy Ann; Puig, Jordi. (2012) Sense-IT@iet.NTNU. Metamorph 2012: A Matter of Feeling.
  • Mansilla, Wendy Ann; Perkis, Andrew; Ebrahimi, Touradj. (2011) Implicit experiences as a determinant of perceptual quality and aesthetic appreciation. ACM International Conference on Multimedia (MM), 2011.
  • Mansilla, Wendy Ann; Puig, Jordi. (2011) Flick Flock. A BluePrint for a Lab of the Future.
  • Mansilla, Wendy Ann; Puig, Jordi; Perkis, Andrew; Ebrahimi, Touradj. (2010) Chroma Space: Affective colors in interactive 3D world. Proceedings of the 18th ACM International Conference on Multimedia 2010 (MM 2010).
  • Mansilla, Wendy Ann; Puig, Jordi; Perkis, Andrew; Ebrahimi, Touradj. (2010) Flick Flock: the distant and distinct characteristics of the masses in immersive aesthetic space. Siggraph Asia '10 ACM SIGGRAPH ASIA 2010 Posters.
  • Mansilla, Wendy Ann; Perkis, Andrew; Ebrahimi, Touradj. (2009) Exposure effect on experience and visual perception in stereoscopic visual presentations. Proceedings of the International Conference on Advances in Computer Entertainment Technology.

Rapport/avhandling