Wenche Thomassen

Seniorkonsulent

HR- og HMS-avdelingen
73559141
Sverresgate 10, Rom 441, 4.etasje, Kalvskinnet

Bakgrunn og aktiviteter

Fraværstjenesten

* Sykefravær

* Ferieregnskap