Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

  • Skonseng Bjerketvedt, Vegard. (2017) Analysis of the Role of Energy Storage in Power Markets with Strategic Players. 2017.