Bakgrunn og aktiviteter

Min forskning fokuserer på design og utvikling av verktøy for datamaskinstøttet design av materialer som brukes på solceller, batterier, organisk elektronikk og drug design. Som en del av denne innsatsen bruker jeg en kombinasjon av kvantkemi og datavitenskap for å utforske det store kjemiske rommet. For en komplett liste over publikasjoner, se https://scholar.google.com/citations?user=BcIvu10AAAAJ&hl=en

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner