Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Fimland, Marius Steiro; Rise, Marit By; Aasdahl, Lene; Gismervik, Sigmund Østgård; Halsteinli, Vidar; Johnsen, Roar. (2017) Forskning ved Hysnes Helsefort. Del 1: Randomisert studie med helseøkonomisk og kvalitativ følgeforskning. 2017.
  • Pedersen, Per Bernhard Østeraas; Jensberg, Heidi; Kalseth, Jorid; Kaspersen, Silje; Halsteinli, Vidar; Ose, Solveig Osborg; Sitter, Marit. (2009) SAMDATA Sektorrapport for det psykiske helsevernet 2008. Tapir Akademisk Forlag. 2009. ISBN 978-82-14-04803-2.
  • Ose, Solveig Osborg; Kalseth, Jorid; Torvik, Heidi; Halsteinli, Vidar. (2007) Evaluering av foretaksreformen. 2007. ISBN 9788214042009.
  • Halsteinli, Vidar; Torvik, Heidi; Hagen, Terje P.. (2001) Vekst og virkemidler - Fylkeskommunale effekter av ISF og øremerkede tilskudd til psykisk helsevern. 2001. SINTEF Rapport (STF78 A015027).