73594486 41550370
O. S. Bragstads plass 2, Elektro D * D152D

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

  • Gunnerud, Vidar; Foss, Bjarne Anton; Dueñas Díez, Marta; Erik, Ydstie; Nygreen, Bjørn. (2011) On decomposition and piecewise linearization in petroleum production optimization. 2011. ISBN 978-82-471-2874-9.