Bakgrunn og aktiviteter

Jobber som PhD stipendiat i gruppen for Translasjonell og regenerativ nevromedisin, ved institutt for Nevromedisin og Bevegelsesvitenskap på NTNU. Forskningsprosjektet mitt er finansiert av ramme, strategi og omstillingsmidler tildelt av Det Medisinske fakultet, og går ut på å utvikle personaliserte celle-baserte behandlingsmetoder for pasienter med Parkinsons sykdom.

 

Til tross for iherdig forskningsinnsats har vi fremdeles en manglende forståelse for de eksakte og underliggende mekanismene for hvordan Parkinsons sykdom oppstår eller utvikles. Gjennom bruk av nye vitenskapelige redskaper som skreddersydde microfluidics chips, multi-electrode arrays (MEAs) og spesialutviklede nevrale nettverk fra omprogrammerte humane celler kan man simulere aspekter ved Parkinsons sykdom in vitro. Håpet er at man gjennom disse simuleringene kan avdekke sider av sykdommen som gjennom translasjon til slutt vil kunne ha betydning for behandlingen av Parkinsons pasienter, og som kan føre oss ett skritt nærmere å kunne stanse eller kurere sykdommen i fremtiden.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Aaser, Peter; Knudsen, Martinius; Huse Ramstad, Ola; van de Wijdeven, Rosanne; Nichele, Stefano; Sandvig, Ioanna; Tufte, Gunnar; Bauer, Ulrich Stefan; Halaas, Øyvind; Hendseth, Sverre; Sandvig, Axel; Valderhaug, Vibeke Devold. (2017) Towards Making a Cyborg: A Closed-Loop Reservoir-Neuro System. Proceedings of the European Conference on Artificial Life 2017.