Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Bang-Larssen, Vibeke; Holmberg, Mari; Fjelle, Berit Wold; Øygarden, Jon. (2001) Studietur til Buffalo, NY, USA - Adelaide, Australia - Brisbane, Australia. Audiografen.

Rapport/avhandling

  • Bang-Larssen, Vibeke; Helvik, Anne-Sofie. (2014) Samsvar mellom audiologisk målt høreterskel og selrapportert nedsatt hørsel i en populasjonsbasert studie : resultater fra HUNT2. 2014.