Bakgrunn og aktiviteter

Fagområde

Sykepleie

Psykisk helsearbeid

Helse-og sosialadministrasjon

 

Undervisning og veiledning

Bachelor i sykepleie