Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver:

  • Rådgivning og prognosearbeid til instituttledere, seksjonsleder og kontorsjefer
  • Regnskapsanalyse
  • Kvalitetssikring av budsjett
  • Samhandling med instituttene og de øvrige seksjonene på fakultetet

Utdanning:

  • Master i Finansiell Økonomi - NTNU
  • Bachelor i Økonomi og Administrasjon - NTNU