Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder:

Forskningsseksjonen

  • Forskerutdanning
  • Disputaser
  • Vitnemål dr.grader - Det humanistiske fakultet
  • Doktorpromosjon

Studieseksjonen

  • Oppnevning av eksterne sensore