Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt / arbeidsområde

Startet april 2015 som vitenskapelig assistent ved NTNU SenTIF med kombinert som forskningsområde. Forskningsarbeidet vil gjøres i samarbeid med Olympiatoppen Midt-Norge og NSF kombinert, hvor jeg også har en deltidsstilling som inkluderer oppfølging av landslagsutøvere i kombinert, og ha som overordnet mål å skaffe bedre vitenskapelig innsikt i kombinertsportens egenart.

Bakgrunn

  • Mastergrad Bevegelsesvitenskap, NTNU
  • Universitetslektor Bevegelsesvitenskap, NTNU
  • Testleder Trondheim Idrettsklinikk
  • Vitenskapelig assistent NTNU

Stilling

  • Vitenskapelig assistent ved NTNU SenTIF
  • Vitenskapelig assistent for Norges Skiforbund kombinert.
  • Fagkonsulent fysiologi for Olympiatoppen Midt-Norge.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner