Vegard Moen

Prosjektleder Seksjon for etter- og videreutdanning
73590071 91897468
Høgskoleveien 12, Gamle Statsarkivet * 206

Bakgrunn og aktiviteter

Prosjektleder for NTNUs Læringsstøttesenter

Utvikling av videreutdanning og konferanser

Koordinator søknader til Norgesuniversitetet

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Moen, Vegard; Hauge, Jarleiv; Kringstad, Hanne. (1999) Statlig plan og lokal iverksetting: Evaluering av "Strategi" for miljø og utvikling i skolen. 1999. ISBN 82-7220-989-6.