Bakgrunn og aktiviteter

Prosjektstøtte for prosjekter innen EUs rammeprogram for forskning:
- 7. rammeprogram (FP7)
- Horisont 2020 (H2020)

Arbeidsoppgaver:
- Budsjettering av EU-prosjekt i søknad- og oppstartsfase
- Økonomisk rapportering og oppfølging av EU-prosjekt