Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Ausrød, Vegar Lein. (2016) Commercialization of renewable energy in rural India: Entrepreneurial activities for building a profitable venture at the base of the pyramid. 2016. ISBN 978-82-326-2036-4. Doktoravhandlinger ved NTNU (2016:347).