Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er overingeniør i Seksjon for anvendt fysikk ved Institutt for fysikk (IFY). Mine primære arbeidsoppgaver er sterkt koblet til HMS og ytelse av faglig hjelp i eksperimentelt arbeid som f.eks. optiske måleoppstillinger, dataoppsamling, programmering, tynnfilmsdeponering.

Mine hovedkompetencer er instrumentering og programmering i Python, C, Matlab, Fortran. Derutover har jeg erfaring med kvasioptiske måleoppstillinger og mikrobølge design med anvendelse i fusionsplasmadiagnostikker og andet heterodyn signal mottagelse.

Jeg er utdannet sivilingeniør (elektroretning) fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU). I mit første jobb blev jeg ansatt som RF-ingeniør i en mellomstor telekommunikation virksomhet nord for København. I mit neste jobb arbeidede jeg med plasma diagnostikker ved Risø National Laboratory, Roskilde. Jeg blev tildelt phd grad ved Risø efter 5 års ansettelse og 3 års studier. Etter Risø ble jeg ansatt som post doc ved Chalmers Universitet i Gøteborg. Der arbeidede jeg med design og målinger av aktive og passive integrerte mikrobølgekredse.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Gorbachenya, Konstantin N.; Kisel, Victor E.; Yasukevich, Anatoly S.; Tolstik, Nikolai; Karhu, Eric Andrew; Furtula, Vedran; Sorokin, Evgeni; Maltsev, VA; leonyuk, N.; Galinis, A.; Lipinskas, T.; Gibson, Ursula; Sorokina, Irina T; Kuleshov, Nikolai V.. (2017) Er,Yb:GdAl3(BO3)4 laser passively Q-switched by MBE-grown Cr:ZnS thin films. CLEO/Europe 2017 Technical digest.
  • Karhu, Eric Andrew; Tolstik, Nikolai; Sorokin, Evgeni; Furtula, Vedran; Sorokina, Irina T.; Gibson, Ursula. (2016) Optical Coatings as Active Media for Mid-Infrared lasers. Optical Interference Coatings 2016, Technical Digest.
  • Karhu, Eric Andrew; Tolstik, Nikolai; Sorokin, Evgeni; Polyakov, Stanislav; Zamiri, Reza; Furtula, Vedran; Østerberg, Ulf Lennart; Sorokina, Irina T; Gibson, Ursula. (2016) Towards Mid-IR Waveguide Lasers: Transition Metal Doped ZnS Thin Films. 2016 Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO), San Jose; United States, 5-10 June 2016.