Bakgrunn og aktiviteter

Professor i Tverrfaglig Barneforskning.

Tilknyttet Norsk senter for barneforskning siden 1991 og daglig leder i perioder. 

Redaktør av det nordiske tidsskriftet Barn.

Undervisning og veiledning i studieprogrammene Childhood Studies (MPhil) og Tverrfaglilg Barneforskning (PhD). Programleder for MPhil-programmet

Tema: Barndom, medier, forbruk og helse

Hovedfag i Førskolepedagogikk om små barn og TV-titting 

Dr.polit i Pedagogikk om chatting på nett blant 11-13-åringer

Postdok-prosjekt om kommersialisering og TV-konseptet Idol

Prosjektledelse av prosjektet Consuming Children: Commercialisation and the Changing Construction of Childhood, finanisert av NFR (2006-2009). Delprosjekt om TV-reklame og fedme.

Prosjekt om barn og unges bruk av Røde Kors sitt online chattetilbud Kors på halsen (2013)

Internasjonalt komparativt prosjekt med UK og USA  om 8-11-åringers  online gaming (2013-2015). 

Prosjektsamarbeid med SIFO, Kartlegging av reklame for usunn mat og drikke rettet mot barn og unge på TV og internett (2016-2017)

Prosjektledelse,  Integrering for bedre folkehelse. Innvandrerbarn som helseaktører (2016 >)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Tingstad, Vebjørg. (2015) Barn, barndom og kultur. Fra tvetydig posisjonering til dynamisk teoretiseing. Barn. vol. 33 (3-4).
 • Skaar, Håvard; Buckingham, David Dennis; Tingstad, Vebjørg. (2011) Marketing on the Internet: A New Educational Challenge. Media Educational Research Journal (MERJ). vol. 1 (2).
 • Tingstad, Vebjørg. (2010) From Chat in Public to Networked Publics. Children’s Online Communication and Changing Technologies. Digital kompetanse - Nordic journal of digital literacy. vol. 5 (1).
 • Tingstad, Vebjørg. (2008) Barn, dataspill og digital kompetanse. Perspektiver og forskningsutfordringer. Nordicom Information. vol. 30 (2).
 • Buckingham, David Dennis; Tingstad, Vebjørg. (2007) Consuming children. Commercialisation and the changing construction of childhood. Barn. vol. 25 (2).
 • Tingstad, Vebjørg. (2007) "Now it's up to you!" Children consuming commercial television. Society and Business Review. vol. 2 (1).
 • Kjørholt, Anne Trine; Tingstad, Vebjørg; Brembeck, Helene. (2005) Children, food consumption and culture in the Nordic countries. Barn. vol. 23 (1).
 • Rogers, Barbara; Tingstad, Vebjørg. (2003) Barn og mat: Mer enn vitaminer og mineraler. Barn. vol. 2-3 (årgang 21).
 • Tingstad, Vebjørg. (2003) Betydningen av medieteknologi i barns kommunikasjon. Hovedtrekk i nyere forskning. Barn. vol. 4.
 • Tingstad, Vebjørg. (2001) Barn, barndom og medier. Introduksjon til temanummer. Barn.
 • Tingstad, Vebjørg; Ekrem, Carola; Johnsen, Helle. (2001) BIN-Norden-en historisk och kulturell kontekstualisering. BUKS - Tidskrift for børne- & ungdomskultur. vol. 43.

Bøker

 • Buckingham, David Dennis; Tingstad, Vebjørg. (2010) Childhood and Consumer Culture. Palgrave Macmillan. 2010. ISBN 978-0-230-22783-5.
 • James, Allison; Kjørholt, Anne Trine; Tingstad, Vebjørg. (2009) Children, food and identity in everyday life. Palgrave Macmillan. 2009. ISBN 978-0-230-57599-8.
 • Tingstad, Vebjørg. (2006) Barndom under lupen. Å vokse opp i en foranderlig mediekultur. Cappelen Damm Akademisk. 2006. ISBN 978-82-02-24963-2.

Del av bok/rapport

 • Buckingham, David Dennis; Tingstad, Vebjørg. (2017) Children as consumers. Routledge Handbook on Consumption.
 • Tingstad, Vebjørg. (2013) Researching children in a digital age: theoretical perspectives and observations from the field. The Routledge companion to digital consumption.
 • Tingstad, Vebjørg. (2012) Watching Without Voting: Norwegian Child Audiences Questioning Idols' Ethos. Adapting Idols: Authenticity, Identity and Performance in a Global Television Format.
 • Buckingham, David Dennis; Tingstad, Vebjørg. (2010) Introduction. Childhood and Consumer Culture.
 • James, Allison; Kjørholt, Anne Trine; Tingstad, Vebjørg. (2009) Introduction: Children, Food and Identity in Everyday Life. Children, food and identity in everyday life.
 • Tingstad, Vebjørg. (2009) Discourses on child obesity and TV advertising in the context of the Norwegian welfare state. Children, food and identity in everyday life.