Bakgrunn og aktiviteter

Professor i Tverrfaglig Barneforskning.

Tilknyttet Norsk senter for barneforskning siden 1991 og daglig leder i perioder. 

Redaktør av det nordiske tidsskriftet Barn.

Undervisning og veiledning i studieprogrammene Childhood Studies (MPhil) og Tverrfaglilg Barneforskning (PhD). Programleder for MPhil-programmet

Tema: Barndom, medier, forbruk og helse

Hovedfag i Førskolepedagogikk om små barn og TV-titting 

Dr.polit i Pedagogikk om chatting på nett blant 11-13-åringer

Postdok-prosjekt om kommersialisering og TV-konseptet Idol

Prosjektledelse av prosjektet Consuming Children: Commercialisation and the Changing Construction of Childhood, finanisert av NFR (2006-2009). Delprosjekt om TV-reklame og fedme.

Prosjekt om barn og unges bruk av Røde Kors sitt online chattetilbud Kors på halsen (2013)

Internasjonalt komparativt prosjekt med UK og USA  om 8-11-åringers  online gaming (2013-2015). 

Prosjektsamarbeid med SIFO, Kartlegging av reklame for usunn mat og drikke rettet mot barn og unge på TV og internett (2016-2017)

Prosjektledelse,  Integrering for bedre folkehelse. Innvandrerbarn som helseaktører (2016 >)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Buckingham, David Dennis; Tingstad, Vebjørg. (2010) Childhood and Consumer Culture. Palgrave Macmillan. 2010. ISBN 978-0-230-22783-5.
  • James, Allison; Kjørholt, Anne Trine; Tingstad, Vebjørg. (2009) Children, food and identity in everyday life. Palgrave Macmillan. 2009. ISBN 978-0-230-57599-8.
  • Tingstad, Vebjørg. (2006) Barndom under lupen. Å vokse opp i en foranderlig mediekultur. Cappelen Damm Akademisk. 2006. ISBN 978-82-02-24963-2.

Del av bok/rapport

  • Buckingham, David Dennis; Tingstad, Vebjørg. (2017) Children as consumers. Routledge Handbook on Consumption.
  • Tingstad, Vebjørg. (2013) Researching children in a digital age: theoretical perspectives and observations from the field. The Routledge companion to digital consumption.
  • Tingstad, Vebjørg. (2012) Watching Without Voting: Norwegian Child Audiences Questioning Idols' Ethos. Adapting Idols: Authenticity, Identity and Performance in a Global Television Format.
  • Buckingham, David Dennis; Tingstad, Vebjørg. (2010) Introduction. Childhood and Consumer Culture.
  • James, Allison; Kjørholt, Anne Trine; Tingstad, Vebjørg. (2009) Introduction: Children, Food and Identity in Everyday Life. Children, food and identity in everyday life.