Bakgrunn og aktiviteter

Seniorkonsulent (100%), Stillingen er knyttet til FS gruppa. Diverse studierelaterte oppgaver

  • EpN
  • Saksbehandling

FS gruppa har systemforvaltning av en rekke studieadministrative løsninger, så som Felles studentsystem (FS), Studentweb, Søknadsweb, Emneplanlegging på nett (EpN). Oppgavene som jeg har hatt er: - godkjenning av emner på EpN - oppdatering i FS av emner og andre studierelaterte oppgaver, registrering av studiepoeng reduksjon, korrekturlesing av studieplaner osv - saksbehandling i HPSM ( en saksbehandlingsystem)

Land erfaring ved NTNU i administrasjon ved institutter fra 2010 til 2017. Har jobbet i eksamenskontoret også i en periode