Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Malmedal, Wenche Karin; Iversen, Maria Helen; Sæbø, Valgjerd Frengen; Kilvik, Astrid. (2016) Sexual abuse of older nursing home residents - results from a Norwegian pilot study. The journal of Nursing Home Research. vol. 2.