Bakgrunn og aktiviteter

Mitt ansvarsområde er den eksterne økonomien ved instituttet. Jeg kan hjelpe deg med:

  •  Økonomi i ditt prosjekt 
  •  Regnskap og rapportering
  •  Budsjettering, prognose 
  •  Andre spørsmål relatert til økonomistyring