Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Hanssen, Ole Jørgen; Abrahamsen, Uno. (2012) OR.10.12 Forebyggende miljøvern i Norge - 20 års tilbakeblikk. 2012. ISBN 978-82-7520-667-9. Oppdragsrapport (OR.10.12).