Ulf Lennart Østerberg

Professor Institutt for elektroniske systemer
73591432
O. S. Bragstads plass 2, Elektro B * B409

Bakgrunn og aktiviteter

Ulf Lennart Österberg (1958) er Professor ved Institutt for elektronikk og telekommunikasjon. Han tilhører gruppen for elektrooptikk.

Professor Østerberg er utdannet Sivilingeniør ved Chalmers University of Technology, Gøteborg, og har en doktorgrad fra The Royal Institute of Technology, Stockholm.

Han har både svensk og amerikansk statsborgerskap.

Se engelsk side for mer informasjon.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport